Codso macluumaadka shakhsiyeed

Waxaad codsan kartaa xogtaada shakhsiyeed adigoo buuxinaya foomkan.

Waxa kale oo aan oggolahay in Dukaan -madaxa Dukaanku ururiyo iimaylkayga si ay iigu soo diraan macluumaadka aan codsaday. Macluumaad intaas ka badan hubi siyaasadeena asturnaanta halkaas oo aad ka heli doonto macluumaad badan oo ku saabsan meesha, sida iyo sababta aan u kaydinno xogtaada.